fbpx

VEČ O PROJEKTU “IZBEREM PRIJAZNOST!

Prijaznost naredi svet lepši in olajša vse stvari. Ruši nepotrebne zidove, tali oklepe, riše nasmehe, vzbudi upanje, opogumi, opolnomoči in ohranja človečnost. Nič nas ne stane, dela pa čudeže in prinaša veliko zadovoljstvo; tudi nam samim. Vsak od nas je sposoben biti prijazen, pa tudi dovoljenja in certifikati zato niso potrebni.

Idejni vodja projekta je Maya Peron Strel, ki ji ob strani stoji maratonski plavalec in petkratni Guinnessov rekorder Martin Strel.


Maya je avtorica knjig in člankov, mentorica, predavateljica, povezovalka in ambasadorka Vilinskih simbolov. Njeno delo je namenjeno širjenju znanja in metod za izboljšanje kakovosti življenja in osebnostno rast, pri čemer upošteva vse vidike posameznika – fizične, čustvene, mentalne in duhovne.
Pristopi, ki jih uporablja so namenjeni doseganju notranjega miru, osebni transformaciji in globjemu razumevanju življenja. Prisega na preprostost, prijaznost in vero v dobro ter živi po principu, da se življenje ne dogaja nam, ampak za nas.

Poslanstvo projekta

Poslanstvo projekta je povezati ljudi z naravo, zmanjšati stres in opolnomočiti posameznike, da se zavejo svoje moči in vrednosti. Povezujemo generacije, ozaveščamo o človečnosti in skrbi za okolje ter predstavljamo Vilinske simbole kot energijsko podporo. Naš cilj je navdihovati in spodbujati pozitivne spremembe v svetu.

Kontakt: info@izberemprijaznost.si

Aktivnosti:

Brezplačni dogodki

Prirejamo dogodke, ki so namenjeni druženju, povezovanju in ozaveščanju. Dogodki vsebujejo bogate izobraževalne vsebine, ki so predstavljene strokovno, a hkrati poljudno in v prijetnem vzdušju. Vsebine so prilagojene različnim starostnim skupinam.

Predavanja in motivacijski govori

Izvajamo predavanja kot dodano vrednost dogodkov drugih organizatorjev. Naša predavanja trajajo od 45 do 60 minut in so primerna za uslužbence, stranke,člane in goste v različnih organizacijah, kot so podjetja, šole, bolnišnice in dobrodelne organizacije.

Dve urne delavnice

Izvajajo se kot samostojen dogodek ali kot del vsebine dogodkov drugih organizatorjev. Primerne so za širok spekter udeležencev, od podjetij do vzgojno varstvenih zavodov, vsebina se prilagodi.

Cekin prijaznosti

Je energijska podpora in opomnik na vrednote. Na eni strani je Vilinski simbol za prijaznost (Ilon Bar), na drugi pa napis “IZBEREM PRIJAZNOST!”. Odličen opomnik za sodelavce in lepa pozornost za stranke in poslovne partnerje, ki jim tudi na ta način poveste, katere vrednote so vam pomembne.

Znanstveno dokazani vplivi prijaznosti

Prijaznost povečuje raven oksitocina in serotonina, kar zmanjšuje stres in izboljšuje razpoloženje.
Prijazna dejanja zmanjšujejo raven kortizola, kar prispeva k boljšemu fizičnemu in duševnemu zdravju.
Prijaznost na delovnem mestu vodi k boljši delovni klimi, večji zavzetosti in sodelovanju.
Prijazna dejanja spodbujajo občutek povezanosti in zaupanje, kar izboljšuje odnose.
Prijaznost znižuje krvni tlak, zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni in krepi imunski sistem.
Prijaznost zmanjšuje verjetnost konfliktov in pomaga pri njihovi razrešitvi.
Prijaznost v partnerskem odnosu krepi medsebojno spoštovanje in zaupanje.
Prijaznost spodbuja vključevanje, zmanjšuje medvrstniško nasilje in izboljšuje šolsko vzdušje.

Pozitivni učinki prijaznosti

Kontrola bolečine
60%
Zmanjšanje depresije
65%
Povečanje energije
70%
Izboljšanje fizičnega zdravja
75%
Zmanjšanje stresa
80%
Izboljšanje duševnega zdravja
85%
Povečanje življenske dobe
90%